Tuotemyynnin yleiset sopimusehdot

Sisustuspaneelit

Seuraavia sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Sunwall Woodyn (myöhemmin ”Woody”) ja tilaaja-asiakkaan (myöhemmin ”asiakas”) välillä tehtyihin kauppoihin, jotka koskevat sarjatuotettavia sisustuspaneeleja. Woody pidättää oikeuden tehdä muutoksia ehtoihin ilman ennakkoilmoitusta.

Woodyn ja kuluttaja-asemassa olevan asiakkaan välillä sovelletaan myös Rakennuspuusepäntuotteiden kuluttajakaupan yleisiä sopimusehtoja 2002 (”YSE”), joita sovelletaan sellaisten kysymysten osalta, joista ei näissä ehdoissa ole mainintaa. Jos näiden ehtojen ja YSE:n välillä on keskinäinen ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti näitä ehtoja.

Woodyn ja elinkeinonharjoittajana olevan asiakkaan välillä sovelletaan ensisijaisesti näitä ehtoja pois lukien ehtokohta 7 ”Palautukset”. Sen lisäksi Woodyn ja elinkeinonharjoittajana olevan asiakkaan välillä sovelletaan kauppalain (355/1987) säännöksiä sellaisten kysymysten osalta, joista näissä ehdoissa ei ole mainintaa. Jos näiden ehtojen ja kauppalain säännösten välillä on keskinäinen ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti näitä ehtoja. 

1. Tarjouspyyntö

Asiakas voi pyytää tuotteista tarjouspyynnön sähköpostitse osoitteesta tuula.halme@sunwall.fi. Tarjouspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa tarjoukseen haluamansa tuotteet ja niiden määrän tai kohteen mitat, jotta Woodyn edustaja voi laskea sopivan paneelimäärän. Lisäksi asiakkaan tulee ilmoittaa postiosoite, johon tuotteet tulisivat, jotta tarjoukseen voidaan laskea hinta myös toimituskuluille.

2. Tilaaminen/Sopimuksen syntyminen

Tilausvaiheen katsotaan alkavan siitä, kun asiakas hyväksyy sähköpostitse saamansa tarjouksen ja vastaa siihen tilaavansa tuotteet. Tilausvaiheessa asiakkaan tulee ilmoittaa nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite laskutusta sekä toimitusta varten. Tällä tavoin kirjallisesti tehty tilaus katsotaan samalla sopimukseksi. Tämän jälkeen asiakkaalle lähetetään sähköpostitse tilausvahvistus, jossa ilmoitetaan tilatut tuotteet, tilauksen hinta sekä toimituskulut.

Molemmat osapuolet ovat sitoutuneet noudattamaan sopimushetkellä voimassa olleita tilaus- ja sopimusehtoja kaikilta osin. Tilauksen tehtyään asiakkaan on katsottu hyväksyneen tilaus- ja sopimusehdot, tuotteen ominaisuudet, voimassa olleet tarjoukset ja toimitusajat.

Woody on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle kuluttajansuojalain mukaisesti viipymättä, jos tuotteen ominaisuudet tai toimitusajat ovat muuttuneet sopimushetkellä ilmoitetusta poikkeaviksi. Tällöin asiakkaalla on myös oikeus tuotteen vaihtamiseen tai tilauksen perumiseen.

Alaikäiset saavat tilata tuotteita vain edunvalvojan suostumuksella.

3. Myyjän virhevastuu

Woodyn tuotteita tilatessaan asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että;

– jokainen Woodyn sisustuspaneeli on aidosta puuviilupinnasta johtuen uniikki kappale, jolloin paneeleiden sävyissä ja syykuvioissa voi olla luonnollisia eroavaisuuksia;

– tuotteiden käyttökohteessa ympäröivien kalusteiden ja pintojen värit sekä tilan valaistus vaikuttavat koettuun sävyyn. Woodyn tuotekuvien värisävyt ovat viitteellisiä, vaikka niissä pyritäänkin saavuttamaan mahdollisimman todenmukainen malli. Näytön ominaisuudet ja väriasetukset voivat myös osaltaan vaikuttaa sävyjen toistoon;

– Luonnonmateriaalina puu reagoi lämpötilan ja kosteuden vaihteluihin laajentumalla tai supistumalla. Tuotteisiin voi tulla halkeamia materiaalien mukautuessa olosuhteisiin, mikä on luonnollinen ilmiö puutuotteissa ja minkä vuoksi Woodyn paneelit soveltuvat käytettäviksi vain kuivissa sisätiloissa;

– Tuotteen sävyvivahteissa, pintakuvioissa ja oksissa on puun ominaisuuksiin kuuluvia eroavaisuuksia;

– Ajan kuluessa tuotteisiin voi syntyä myös sävymuutoksia, kuten puutuotteisiin yleisesti.

Woodyn tuote ei ole virheellinen silloin, jos siinä on edellä kohdissa (i) – (v) tarkoitettuja ominaisuuksia.

Woodyn tuotteiden virhevastuu suhteessa kuluttaja-asiakkaaseen määräytyy kuluttajansuojalain säännösten mukaisesti ja suhteessa elinkeinonharjoittajaan kauppalain säännösten mukaisesti.

4. Hinnat ja maksaminen

Tuotteet veloitetaan tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen sähköpostilaskulla tilausvahvistuksessa olevan hinnan mukaisesti. Laskun maksuaika on 14 vuorokautta. Tuotteiden hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

Woody varaa oikeuden tarkistaa kulloinkin voimassa olevia hintoja sekä maksuehtoja.

5. Toimitus ja kuljetus

Tilausten arvioitu toimitusaika on tuotekohtainen ja se kerrotaan asiakkaalle tarjousvaiheessa. Toimitus voi, esimerkiksi raaka-aineiden saatavuuden, poikkeusolojen tai juhlapyhien aikana, kestää normaalia pidempään. Mikäli toimitus viivästyy, Woody pyrkii ilmoittamaan viivästyksestä sekä antamaan arvion uudesta toimitusajasta asiakkaalle mahdollisimman nopeasti. Woody ei vastaa kuljetusliikkeen viiveestä tai muusta sellaisesta toimitusaikaan liittyvästä seikasta, johon Woody ei ole osallinen tai mihin se ei itse pysty vaikuttamaan.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan toimitusosoitteen ja yhteystietonsa tarkasti. Woody ei vastaa seuraamuksista eikä kuluista, jos asiakas on ilmoittanut osoitetietonsa tai yhteystietonsa virheellisesti tai ei ole ilmoittanut muuttuneita tietoja ajoissa tai ollenkaan.

Kotiovelle toimituksessa tuote tuodaan kohteen ensimmäiselle ulko-ovelle, kuten esimerkiksi kerrostalossa talon alaovelle.

Suurikokoisten toimitusten kohdalla asiakkaan vastuulla on järjestää itse kuorman purku joko laitteiden tai lisähenkilöiden avulla. Asiakkaan vastuulla on huolehtia, että toimituskohteen tien painoraja sallii raskaat ajoneuvot ja kohteessa on riittävästi tilaa kuorma-auton kääntymiseen sekä kuorman purkuun.

Asiakkaan tulee olla tavoitettavissa toimituksen vastaanottamisen sopimiseksi. Sovittavat jakeluajat vaihtelevat alueittain. Jos kuljetusliike ei tavoita asiakasta, on toimituksen sijainnin selvittäminen ja noutaminen mahdollisesta terminaalista asiakkaan vastuulla.

Woody on vastuussa tuotteesta, mikäli se häviää tai rikkoutuu asiakkaalle toimitettaessa. Tuotteen vahingoittuessa tai hävitessä Woodylle palauttamisen yhteydessä, on tuotteesta vastuussa asiakas tai kuljetuksesta vastuussa ollut kuljetusliike.

Joskus kuljetuksen aikana aiheutuu pakkausten repeämisiä tai kolhiintumisia. Jos pakkauksessa on selkeä ulkoinen vahinko, on kuljettajan läsnä ollessa tarkistettava, onko ulkoinen vahinko aiheuttanut itse tuotteelle vauriota. Mahdollisesta vahingosta tulee kirjata maininta rahtikirjaan vahingon havaitsemisen yhteydessä. Tuotteen vauriosta on ilmoitettava välittömästi myös Woodyn yhteyshenkilölle osoitteeseen tuula.halme@sunwall.fi.

6. Henkilötiedot

Tilausten yhteydessä saadut asiakastiedot tallennetaan ainoastaan Woodyn asiakasrekisteriä varten. Rekisteri on ainoastaan Woodyn asiakaspalvelukäytössä.

Woody ei luovuta asiakastietoja eteenpäin ilman asiakkaan suostumusta. Asiakkaalla on oikeus pyytää poistamaan tietonsa Woodyn rekisteristä tilauksen maksamisen ja toimittamisen jälkeen. Lisätiedot löytyvät nettisivujen tietosuojaselosteelta.

7. Palautukset

Asiakkaalla on oikeus palauttaa tilaamansa tuote 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta ilmoittamalla siitä Woodyn yhteyshenkilölle. Palautusoikeus ei koske ale-tuotteita. Palautettavan tuotteen tulee olla uudessa ja käyttämättömässä kunnossa, alkuperäispakkauksessaan. Palautuksen vastaanoton jälkeen Woody hyvittää tilauksen vaihtoehtoisesti joko asiakkaan valitsemalla samanarvoisella toisella tuotteella, lahjakortilla tai palauttamalla rahat asiakkaalle.

Tuotteen palauttamisen yhteydessä on aina otettava ensin yhteyttä Woodyn yhteyshenkilöön tuula.halme@sunwall.fi. Asiakkaalle lähetetään palautusohjeet sähköpostitse. Asiakkaan tulee liittää palautukseen omat yhteystiedot, tilinumero ja alkuperäinen tilausnumero.

Pelkkä lähetyksen palautuminen takaisin lähettäjälle (Woody) ei ole sama asia kuin tilauksen palauttaminen. Mikäli palautuksen syy on muu kuin tuotteessa oleva virhe, ovat palautuskustannukset asiakkaan vastuulla.

Rahat palautetaan asiakkaalle viipymättä, kuitenkin viimeistään 14 arkipäivän kuluessa tilauksen palautumisesta, jos tuote on käyttämätön, myyntikuntoinen ja pakattuna alkuperäiseen pakkaukseen.

Jos tuote on asiakkaan toimesta menettänyt myyntiarvoaan, asiakas on velvollinen korvaamaan Woodylle tuotteen myyntihinnan ja arvonalentumishinnan välisen erotuksen, mikä käsitellään aina tapauskohtaisesti.

8. Reklamaatiot

Jos tuotteessa ilmenee valmistusvirhe, Woody vastaa tuotteen korjauttamisesta tai korvaavan tuotteen toimittamisesta asiakkaalle. Reklamaatioista on ilmoitettava Woodyn yhteyshenkilölle osoitteeseen tuula.halme@sunwall.fi.

Kuluttaja-asiakkaan tulee toimittaa reklamaatio Woodylle Rakennuspuusepäntuotteiden kuluttajakaupan yleisten sopimusehtojen 2002 kohdan 14. mukaisessa aikataulussa ja elinkeinonharjoittajana olevan asiakkaan kauppalain 32 §:n ja 33 §:n mukaisesti.

Reklamoitavat tuotteet on säilytettävä mahdollista palautusta ja/tai kuvaamista varten täysimittaisina kunnes Woodyn edustaja on käsitellyt reklamaation.

Luonnonmateriaalista johtuvat mahdolliset vaihtelut tuotteen sävyvivahteissa, pintakuvioissa ja oksissa kuvastavat puun luonnetta, eivätkä ole näin ollen valmistusvirheitä (kts. kohta 3. Myyjän virhevastuu).

Asennettu tuote katsotaan laadultaan hyväksytyksi. Woody ei vastaa tuotteen ohjeiden vastaisen käytön aiheuttamista, tai asiakkaan huolimattomuudesta ja ymmärtämättömyydestä johtuneista, vaurioista, eikä normaalin käytön aiheuttamasta kulumisesta tai sävymuutoksista.